Warsztaty Masterclassy
Konkursy, Nagrody
Wybitni specjaliści z branży

kwiecień – grudzień 2022

Zgłoś się na warsztaty dokumentalne!

5 maja 2023
800x386_WARSZTATY-DOKUMENTALNE-NNW-2023-pdf-1200x579.jpg

Akademia Filmowa Festiwalu NNW zaprasza autorów projektów filmów dokumentalnych o tematyce historycznej do udziału w tegorocznej edycji warsztatów scenariuszowych, które odbędą się w drugiej połowie czerwca.

Warsztaty scenariuszowe stanowią pierwszy etap przygotowań do PITCHING FORUM, które towarzyszyć będzie najbliższej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW w dniach 27 – 30 września 2023 r. w Gdyni. Będzie to już ÓSMA (!!!) edycja forum, które w ubiegłych latach było bardzo pomocne w pozyskiwaniu środków na nowe produkcje dokumentalne, prezentowane później na wielu festiwalach, w stacjach telewizyjnych, serwisach VOD i w kinach.

Co roku PITCHING FORUM gości przedstawicieli najważniejszych polskich instytucji wspierających realizację dokumentów historycznych – m.in. z Telewizji Polskiej, telewizji komercyjnych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

Uczestnicy warsztatów scenariuszowych pod opieką doświadczonych twórców oraz ekspertów rynku filmowego i telewizyjnego będą pracować nad rozwinięciem wstępnych koncepcji swoich projektów do pogłębionych, prawidłowo dramaturgicznie skonstruowanych opowieści filmowych. Główne punkty programu warsztatów to:
– masterclass Macieja Drygasa – wybitnego reżysera filmów dokumentalnych (m.in. „Usłyszcie mój krzyk”, „Stan nieważkości”, „Jeden dzień w PRL”),
– konsultacje indywidualne z Maciejem Drygasem, Franco de Pena (scenarzysta/reżyser) i Arkadiuszem Gołębiewskim (scenarzysta/reżyser, Dyrektor Festiwalu NNW),
– omawianie pomysłów w grupach roboczych, moderowanych przez Grzegorza Packa (scenarzysta/reżyser) i Darka Dikti (producent).

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania projektów filmów o szeroko rozumianej tematyce historycznej – poczynając od bliższych lub dalszych dziejów Polski, Europy i świata po historię sztuki, filmu, muzyki czy sportu.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA WARSZTATY?

Projekty filmów do udziału w warsztatach scenariuszowych wybierane są na podstawie zgłoszeń składanych wyłącznie przez internet. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 29 maja 2023 r.
Organizatorzy wybiorą maksymalnie 12 projektów. Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych www.festiwalnnw.pl. i www.akademiafilmowannw.pl.

Udział w warsztatach scenariuszowych jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają noclegi dla max. 2 uczestników reprezentujących dany projekt.

Aby zgłosić projekt należy:
1. wypełnić kartę zgłoszenia, dostępną tutaj: [KARTA ZGŁOSZENIA]
2. do karty zgłoszenia dołączyć w dwóch formatach – PDF i pliku do edycji (np. word):
• krótki opis filmu/pomysł (max. 1 strona A4)
• CV producenta/profil firmy (max. 1 strona A4)
3. podpisaną kartę zgłoszenia wraz załącznikami wysłać mailem na adres: pitchingforum@festiwalnnw.pl .

Dodatkowo można przedstawić wstępny materiał audiowizualny (zwiastun przed-produkcyjny lub prezentację filmową bohatera), przesyłając go za pośrednictwem serwisu WeTransfer na ten sam adres mailowy, tj. pitchingforum@festiwalnnw.pl . Warto zaznaczyć, że na tym etapie materiał audiowizualny (zwiastun, prezentacja) nie jest obowiązkowy.

 

Organizatorem Akademii Filmowej Festiwalu NNW, warsztatów scenariuszowych i PITCHING FORUM jest Stowarzyszenie SCENA KULTURY, które prowadzi szereg projektów z zakresu organizacji dużych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. SCENA KULTURY jest głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW.
Projekt corocznie współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Partnerami są Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny oraz Telewizja Polska.

 

Wszelkie pytania w sprawie warsztatów scenariuszowych i PITCHING FORUM można kierować na adres mailowy: pitchingforum@festiwalnnw.pl .