Warsztaty Masterclassy
Konkursy, Nagrody
Wybitni specjaliści z branży

kwiecień – grudzień 2022

Startuje Akademia Filmowa Festiwalu NNW

5 lipca 2021
photo-akademia-filmowa-nnw.jpg

Startuje Akademia Filmowa Festiwalu NNW. Na początek – warsztaty scenariuszowe filmów fabularnych.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklęci (NNW) rozwija działalność w zakresie profesjonalnego kształcenia twórców w różnych obszarach aktywności filmowej. Wszelkie około-festiwalowe działania typu warsztaty, kursy, programy rozwoju, odbywać się będą odtąd pod wspólnym szyldem – Akademii Filmowej Festiwalu NNW. Wraz z inauguracją Akademii rusza nowa inicjatywa szkoleniowa – warsztaty scenariuszowe dla twórców filmów fabularnych o tematyce historycznej.

Warsztaty scenariuszowe filmów fabularnych są odpowiedzią na jeden z kluczowych problemów polskiej kinematografii, jakim są zbyt niskie nakłady (twórcze i finansowe) na doskonalenie i szlifowanie scenariuszy nowych projektów fabularnych. To powoduje, że do produkcji często trafiają teksty niedopracowane, w rezultacie – powstają filmy, w których potencjał scenariusza, oryginalność pomysłu i niuanse opowiadanej historii nie mają szansy w pełni się objawić.

Dlatego Akademia Filmowa proponuje warsztaty w formule od first do final draft”. Uczestnicy przedstawiają pierwsze wersje swoich scenariuszy, następnie podczas warsztatów diagnozuje się ich mocne i słabe strony oraz wskazuje optymalne kierunki rozwoju, z sugestiami konkretnych zmian i poprawek. Wszystko po to, by wspomóc autora na trudnej drodze do stworzenia jak najlepszej wersji swojego pierwotnego zamysłu scenariuszowego.

Gwarancją wysokiej jakości merytorycznej warsztatów są twórcy zaproszeni do współpracy w charakterze wykładowców i konsultantów scenariuszowych: Lech Majewski (scenarzysta i reżyser), Wojciech Tomczyk (scenarzysta i dramaturg), Dariusz Gajewski (reżyser) i Łukasz M. Maciejewski (scenarzysta). Oprócz konsultacji indywidualnych, zaplanowano również wykłady typu masterclass oraz omawianie tekstów w grupach roboczych.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania projektów filmów fabularnych o szeroko rozumianej tematyce historycznej – mogą to być zarówno klasyczne filmy historyczne bądź biograficzne, jak również współczesne opowieści, gdzie zdarzenie z przeszłości pełni funkcję katalizatora rozwoju fabuły.

W zależności od stanu epidemii, warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej lub w trybie on-line. Pierwsza sesja zaplanowana jest na połowę września.

ZGŁASZANIE SCENARIUSZY NA WARSZTATY

Scenariusze do udziału w warsztatach wybierane są na podstawie zgłoszeń składanych wyłącznie przez internet. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 13 sierpnia 2021 r.

Organizatorzy wybiorą maksymalnie 10 projektów. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.festiwalnnw.pl. Organizator zapewnia noclegi dla uczestników, jeśli warsztaty zostaną przeprowadzone stacjonarnie. Udział w warsztatach scenariuszowych jest bezpłatny.

Aby zgłosić scenariusz należy:

1. wypełnić kartę zgłoszenia: [KARTA ZGŁOSZENIA]

2. do karty zgłoszenia dołączyć w formacie PDF:
• profesjonalnie sformatowany scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego
LUB

• rozbudowany treatment filmu (min. 10 stron A4)
oraz
• krótki opis/streszczenie filmu (max. 1 strona A4)

3. podpisaną kartę zgłoszenia wraz załącznikami wysłać mailem na adres:

akademia@festiwalnnw.pl .

Scenariusz (lub treatment) do udziału w warsztatach może zgłosić producent, pracujący nad developmentem danego projektu filmowego lub autor scenariusza. Uczestnikiem warsztatów obligatoryjnie jest scenarzysta, a w ostatniej, podsumowującej sesji bierze udział również reżyser lub producent.

ORGANIZATOR

Organizatorem Akademii Filmowej Festiwalu NNW oraz warsztatów scenariuszowych jest stowarzyszenie SCENA KULTURY, które prowadzi szereg projektów z zakresu organizacji dużych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. SCENA KULTURY jest głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci.

Projekt współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Projekt dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Wszelkie pytania w sprawie warsztatów scenariuszowych filmów fabularnych można kierować na adres mailowy: akademia@festiwalnnw.pl .