header-warsztaty-fabula.jpg

24 lutego 2022

Już tylko do najbliższego poniedziałku, 28 lutego, można zgłaszać teksty (scenariusze lub treatmenty) na warsztaty scenariuszowe filmów fabularnych o tematyce historycznej, organizowane po raz drugi przez Akademię Filmową Festiwalu NNW.

Warsztaty prowadzone są w formule od first do final draft” – uczestnicy przedstawiają pierwsze wersje swoich scenariuszy/treatmentów, następnie podczas warsztatów diagnozuje się ich mocne i słabe strony, wskazuje optymalne kierunki rozwoju oraz sugeruje konkretne zmiany i poprawki dramaturgiczne.

Gwarancją wysokiej jakości merytorycznej warsztatów są wybitni twórcy zaproszeni do współpracy w charakterze opiekunów i konsultantów scenariuszowych. W ubiegłorocznej edycji warsztatów byli to: Wojciech Tomczyk (scenarzysta i dramaturg), Dariusz Gajewski (reżyser), Łukasz M. Maciejewski (scenarzysta) oraz Lech Majewski (scenarzysta i reżyser). Oprócz konsultacji indywidualnych, zaplanowano również omawianie tekstów w grupach roboczych oraz wykłady typu masterclass.

Łącznie zaplanowano trzy kilkudniowe sesje warsztatowe. Pomiędzy sesjami twórcy będą samodzielnie pracować nad tekstami. W zależności od stanu epidemii, zajęcia warsztatowe odbędą się stacjonarnie lub w formule hybrydowej.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania projektów filmów fabularnych o szeroko rozumianej tematyce historycznej – mogą to być zarówno klasyczne filmy historyczne bądź biograficzne, jak również współczesne opowieści, gdzie zdarzenie z przeszłości pełni funkcję katalizatora rozwoju fabuły.

Akademia Filmowa Festiwalu NNW otwarta jest zarówno dla początkujących filmowców, stawiających pierwsze kroki w branży filmowej, jak i dla dojrzałych twórców, którzy chcieliby skorzystać z konstruktywnego i życzliwego wsparcia przy rozwijaniu swoich nowych pomysłów.

ZGŁASZANIE TEKSTÓW NA WARSZTATY

Scenariusze do udziału w warsztatach wybierane są na podstawie zgłoszeń składanych wyłącznie przez internet. Termin zgłoszeń upływa już 28 lutego 2022 r.

Organizatorzy wybiorą maksymalnie 10 projektów. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.festiwalnnw.pl. Organizator zapewnia noclegi dla uczestników, jeśli warsztaty zostaną przeprowadzone stacjonarnie. Udział w warsztatach scenariuszowych jest bezpłatny.

Aby zgłosić scenariusz (lub treatment) należy:

 1. wypełnić kartę zgłoszenia, dostępną tutaj: [KARTA ZGŁOSZENIA]
 2. do karty zgłoszenia dołączyć w formacie PDF:
  profesjonalnie sformatowany scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego
  LUB
 • rozbudowany treatment filmu (min. 10 stron A4)
  oraz
 • krótki opis/streszczenie filmu (max. 1 strona A4)
 1. podpisaną kartę zgłoszenia wraz załącznikami wysłać mailem na adres: akademia@festiwalnnw.pl .

Scenariusz (lub treatment) do udziału w warsztatach może zgłosić producent, pracujący nad developmentem danego projektu filmowego lub autor scenariusza. Uczestnikiem warsztatów obligatoryjnie jest scenarzysta, a w ostatniej, podsumowującej sesji bierze udział również reżyser lub producent.

ORGANIZATOR

Organizatorem Akademii Filmowej Festiwalu NNW oraz warsztatów scenariuszowych jest stowarzyszenie SCENA KULTURY, które prowadzi szereg projektów z zakresu organizacji dużych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. SCENA KULTURY jest głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW. Projekt współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Partnerem jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

Wszelkie pytania w sprawie warsztatów scenariuszowych filmów fabularnych można kierować na adres mailowy: akademia@festiwalnnw.pl


photo-wff-2021.jpg

7 lutego 2022

Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW systematycznie rozwija działalność w zakresie profesjonalnego kształcenia twórców w różnych obszarach aktywności filmowej. Wszelkie około-festiwalowe działania typu warsztaty, kursy, programy rozwoju, odbywają się teraz pod wspólnym szyldem – Akademii Filmowej Festiwalu NNW. Już po raz drugi w swojej historii, Akademia zaprasza twórców do udziału w nowej inicjatywie szkoleniowej – warsztatach scenariuszowych filmów fabularnych o tematyce historycznej.

Warsztaty scenariuszowe filmów fabularnych są odpowiedzią na jeden z kluczowych problemów polskiej kinematografii, jakim są zbyt niskie nakłady – twórcze i finansowe – na doskonalenie i szlifowanie scenariuszy nowych projektów fabularnych. To powoduje, że do produkcji często trafiają teksty niedopracowane, w efekcie – powstają filmy, w których potencjał scenariusza oraz oryginalność pomysłu nie mają szansy w pełni się objawić.

Dlatego Akademia Filmowa zaproponowała warsztaty w formule od first do final draft”. Uczestnicy przedstawiają pierwsze wersje swoich scenariuszy, następnie podczas warsztatów diagnozuje się ich mocne i słabe strony, wskazuje optymalne kierunki rozwoju oraz sugeruje konkretne zmiany i poprawki dramaturgiczne. Wszystko po to, by wspomóc autora na trudnej drodze do stworzenia jak najlepszej wersji swojego pierwotnego zamysłu scenariuszowego.

Gwarancją wysokiej jakości merytorycznej warsztatów są wybitni twórcy zaproszeni do współpracy w charakterze opiekunów i konsultantów scenariuszowych. W ubiegłorocznej edycji warsztatów byli to: Wojciech Tomczyk (scenarzysta i dramaturg), Dariusz Gajewski (reżyser), Łukasz M. Maciejewski (scenarzysta) oraz Lech Majewski (scenarzysta i reżyser). Oprócz konsultacji indywidualnych, zaplanowano również omawianie tekstów w grupach roboczych oraz wykłady typu masterclass.

Łącznie zaplanowano trzy kilkudniowe sesje warsztatowe – pierwszą już pod koniec marca br. Pomiędzy sesjami twórcy będą samodzielnie pracować nad tekstami. W zależności od stanu epidemii, zajęcia warsztatowe odbędą się w formie stacjonarnej lub w trybie on-line.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania projektów filmów fabularnych o szeroko rozumianej tematyce historycznej – mogą to być zarówno klasyczne filmy historyczne bądź biograficzne, jak również współczesne opowieści, gdzie zdarzenie z przeszłości pełni funkcję katalizatora rozwoju fabuły.

Warto zaznaczyć, że Akademia jest otwarta zarówno dla początkujących filmowców, stawiających pierwsze kroki w branży filmowej, jak i dla dojrzałych twórców, którzy chcieliby skorzystać z konstruktywnego i życzliwego wsparcia przy rozwijaniu swoich nowych pomysłów.

ZGŁASZANIE TEKSTÓW NA WARSZTATY

Scenariusze do udziału w warsztatach wybierane są na podstawie zgłoszeń składanych wyłącznie przez internet. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 28 lutego 2022 r.

Organizatorzy wybiorą maksymalnie 10 projektów. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.festiwalnnw.pl. Organizator zapewnia noclegi dla uczestników, jeśli warsztaty zostaną przeprowadzone stacjonarnie. Udział w warsztatach scenariuszowych jest bezpłatny.

Aby zgłosić scenariusz (lub treatment) należy:

 1. wypełnić kartę zgłoszenia, dostępną tutaj: [KARTA ZGŁOSZENIA]
 2. do karty zgłoszenia dołączyć w formacie PDF:
  profesjonalnie sformatowany scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego
  LUB
 • rozbudowany treatment filmu (min. 10 stron A4)
  oraz
 • krótki opis/streszczenie filmu (max. 1 strona A4)
 1. podpisaną kartę zgłoszenia wraz załącznikami wysłać mailem na adres: akademia@festiwalnnw.pl .

Scenariusz (lub treatment) do udziału w warsztatach może zgłosić producent, pracujący nad developmentem danego projektu filmowego lub autor scenariusza. Uczestnikiem warsztatów obligatoryjnie jest scenarzysta, a w ostatniej, podsumowującej sesji bierze udział również reżyser lub producent.

ORGANIZATOR

Organizatorem Akademii Filmowej Festiwalu NNW oraz warsztatów scenariuszowych jest stowarzyszenie SCENA KULTURY, które prowadzi szereg projektów z zakresu organizacji dużych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. SCENA KULTURY jest głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW. Projekt współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Partnerem jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

Wszelkie pytania w sprawie warsztatów scenariuszowych filmów fabularnych można kierować na adres mailowy: akademia@festiwalnnw.pl


photo-warsztaty-scenariuszowe.jpg

27 grudnia 2021

Profesjonalne warsztaty scenariuszowe dla twórców filmów dokumentalnych i fabularnych o tematyce  historycznej prowadzone przez znakomitych reżyserów i scenarzystów. Prezentacje pomysłów na filmy przed gronem producentów, nagradzanie najlepszych scenariuszy a także praca z młodzieżą i Polonią – na tym polega działalność Akademii Filmowej Festiwalu NNW, która zaczęła swoją działalność w tym roku. „Kreujemy boom na filmy historyczne” – mówi Arkadiusz Gołębiewski, dyrektor Festiwalu NNW.

Akademia to naturalny proces rozwoju działalności Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci (NNW), który co roku odbywa się na przełomie września i października w Gdyni. Już kilka lat temu zaczęliśmy rozwijać około-festiwalową działalność polegającą na profesjonalnym wspieraniu twórców, zarówno zawodowców jak i amatorów, w formie warsztatów, kursów, wykładów itp. W 2021 roku powołano do życia Akademię Filmową Festiwalu NNW, aby wszystkie te działania zintegrować pod wspólnym szyldem i nadać im jeszcze większą skuteczność i dynamikę.

Projekty filmów dokumentalnych o tematyce historycznej rozwijane na Pitching Forum

W tym roku na ekranach kin pojawił się film dokumentalny „Po złoto” o Władysławie Kozakiewiczu.  Jego scenariusz był rozwijany na Pitching Forum pięć lat temu. Przykładów takich filmów jest wiele. Praca nad doskonaleniem scenariusza oraz warsztatu twórców dokumentów odbywa się podczas „Pitching Forum”. Jego zwieńczeniem jest prezentacja (tzw. pitching) podczas Festiwalu Filmowego NNW w Gdyni. Twórcy w krótkiej formie prezentują wówczas swój pomysł przed gronem potencjalnych inwestorów, mecenasów i przedstawicieli stacji telewizyjnych czy platform streamingowych. Służy to pozyskaniu finansowania na projekty będące jeszcze w fazie przygotowań (developmentu) lub już w trakcie realizacji (work in progress). Nie mniej ważny jest udział w sesji przedstawicieli instytucji publicznych, które wspierają produkcję dokumentów historycznych (m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Narodowe Centrum Kultury).

Wcześniej, w ramach działań Akademii, uczestnicy przygotowują swoje projekty do  prezentacji, żeby była ona jak najciekawsza. Po kolei uczestniczą w warsztatach: scenariuszowym, montażowym (chodzi o profesjonalne przygotowanie zwiastuna przedprodukcyjnego filmu). Potem uczą się właściwej prezentacji projektu. Warsztaty prowadzone są przez filmowców z bogatym dorobkiem dokumentalnym. W tym roku swoją wiedzą z uczestnikami dzielili się m.in.: Maciej Drygas (reżyser), Anna Ferens (reżyser), Grzegorz Pacek (reżyser), Franco de Pena (reżyser) i Darek Dikti (producent).

Najlepsze projekty filmów dokumentalnych z nagrodami Festiwalu NNW

Najlepsze projekty rozwijane w ramach Warsztatów Scenariuszowych Filmów Dokumentalnych i prezentowane na Pitching Forum, są co roku nagradzane podczas gali Festiwalu NNW w Gdyni.

W tym roku najlepszym okazał się scenariusz filmu „Człowiek, który zbiera Auschwitz” (reż. Gabriela Maruszczak), który otrzymał nagrodę ufundowaną przez Telewizję Polską (20 tyś. zł). Nagrodę Specjalną w wysokości 12 tys. zł, ufundowaną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji przyznano Arturowi Piotrowskiemu (śp.) za scenariusz „Piątka poznańska” . Dodatkowo laureatem Nagrody Prywatnej Pani Minister Elżbiety Więcławskiej-Sauk z KRRiT, w wysokości 5 tys. zł.  został Michał Bożek za scenariusz pt. „Król nafty”. Pan Michał otrzymał także nie mniej ważną nagrodę ufundowaną przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. To możliwość nieodpłatnego wykorzystania w filmie 5 minut  materiałów z archiwów filmowych WFDiF.

Akademia filmowa NNW kreuje boom na filmy historyczne

W tym roku w ramach Akademii NNW ruszyły warsztaty scenariuszowe filmów fabularnych. „Są odpowiedzią na jeden z kluczowych problemów polskiej kinematografii, jakim są zbyt niskie nakłady (twórcze i finansowe) na doskonalenie i szlifowanie scenariuszy nowych filmów. To powoduje, że do produkcji często trafiają teksty niedopracowane a w rezultacie – powstają filmy, w których potencjał scenariusza i oryginalność pomysłu nie mają szansy w pełni się objawić” – mówi dyrektor NNW Arkadiusz Gołębiewski. „Tymczasem naszym obowiązkiem jest troska o wspólną pamięć a o za tym idzie dobre warsztatowo i rzetelne opowiadanie o ludzkich losach” – dodaje.

Do pierwszego cyklu warsztatów w formule od first do final draft” zakwalifikowano 9 projektów fabularnych, bardzo ciekawych tematycznie. Bo czy widz w kinie nie chciałby obejrzeć komediowej historii o jednej z pierwszych feministek i słynnej kucharce Lucynie Ćwierczakiewiczowej albo filmu o Kaczmarskim – bardzie czasów „Solidarności” czy  polsko-perskiej historii miłosnej?

Twórcy scenariuszy takich właśnie filmów, przedstawili pierwsze wersje swoich pomysłów a następnie podczas kilkuetapowych warsztatów (stacjonarnych i on-line) diagnozowano ich mocne i słabe strony, wskazywano optymalne kierunki rozwoju oraz sugerowano konkretne zmiany i poprawki dramaturgiczne. Gwarancją wysokiej jakości merytorycznej warsztatów byli twórcy zaproszeni do współpracy: Lech Majewski (reżyser), Wojciech Tomczyk (scenarzysta i dramaturg), Dariusz Gajewski (reżyser) i Łukasz M. Maciejewski (scenarzysta).

W ramach warsztatów odbył się m.in. master class prowadzony przez wybitnego reżysera Lecha Majewskiego.

15 grudnia podczas gali w FINA w Warszawie nagrodzono najlepsze scenariusze warsztatów scenariuszowych filmów fabularnych o tematyce historycznej. Nagrodą dla najlepszego projektu było publiczne czytanie tekstu z udziałem znanych aktorów. Na scenie pojawili się Ewa Dałkowska i pan Henryk Niebudek.

Nagrodę główną przyznano scenariuszowi filmu „Zimowy pociąg”, którego autorką jest Dorota Latour. To opowieść o niespełnionej miłości, której tłem są czasy armii Andersa i historia polskich uchodźców w Persji. Przyznano także dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Piotr Krzyżanowski za „Niedokończony utwór na gitarę” – opowiedziany w formie musicalu dramat biograficzny o Jacku Kaczmarskim; a także Jarosław Majka za „Czekając na wiatr” – opartą na faktach historię żołnierza poakowskiego podziemia, który na rozkaz swojego dowódcy, zostaje funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa.

Akademia dla młodzieży i mediów polonijnych

W pracach Akademii duży nacisk kładziemy na edukację, stąd organizacja Młodzieżowej Akademii Filmowej Festiwalu NNW. Rozpoczęliśmy jej działania od województwa lubelskiego. Podczas wakacji ruszyły akcje promujące nasz projekt wśród szkół. Zgłoszono do nas kilkanaście pomysłów, do finału doszły cztery zespoły młodych filmowców, które pod okiem naszej profesjonalnej ekipy operatorów, dźwiękowców i montażystów przygotowały wyjątkowe filmy dokumentalne. Ich autorzy, młodzież z dwóch szkół podstawowych, liceum i Zespołu szkół w Lublinie, otrzymali na początku listopada na gali w Centrum Spotkania Kultur Lublinie wyróżnienia za swoją pracę. Autorzy najlepszego filmu „Kolonia”, uczniowie z II LO im. KEN w Puławach, otrzymali nagrodę główną. Tematem dokumentu był mord w Zbędowicach w czasie II wojny światowej. W ramach spotkań z młodymi ludźmi zrealizowaliśmy także warsztaty filmowe, stacjonarne i terenowe.

Z kolei na tegorocznym Festiwalu NNW w Gdyni miała miejsce inauguracja Akademii Mediów Polonijnych. Jej celem jest wzmocnienie warsztatowe i utrzymanie łączności z mediami polonijnymi. Przeprowadziliśmy w formie online zajęcia z zakresu publicystyki, reportażu, prawa autorskiego, odpowiedniego kadrowania. Wykładowcami byli m.in. dyrektor Festiwalu Arkadiusz Gołębiewski, dziennikarz Marcin Wikło, Maciej Pawlicki – producent filmowy i publicysta, Jacek Rozenek – aktor i trener personalny, Barbara Konarska – producent, Waldemar Czechowski – reżyser i dokumentalista, Jarosław Krychowiak – producent.

Warsztaty Akademii Filmowej NNW otwarte dla każdego z pomysłem na film o najnowszej historii

Akademia jest otwarta zarówno dla początkujących filmowców, stawiających pierwsze kroki w branży, jak i dla dojrzałych twórców, którzy chcieliby skorzystać z konstruktywnego i życzliwego wsparcia przy rozwijaniu swoich nowych pomysłów. Wszystko po to, żeby dać widzom w kinach czy przed telewizorami szansę na spotkanie z bohaterami i opowieścią, która ich nie tylko poruszy, ale także sprawi, że poznają najnowszą historię Polski i zechcą ją zgłębić.

Informacje o naborach projektów filmowych do kolejnych edycji warsztatów, prowadzonych przez Akademię Filmową Festiwalu NNW w roku 2022 bedą dostępne na stronie www.festiwalnnw.pl. Wszelkie pytania w sprawie warsztatów prowadzonych przez Akademię można kierować na adres mailowy: akademia@festiwalnnw.pl .

Organizatorem Akademii Filmowej Festiwalu NNW jest stowarzyszenie SCENA KULTURY, które prowadzi szereg projektów z zakresu organizacji dużych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. W ramach Akademii rozwijane są też warsztaty pracy nad filmami dokumentalnymi z młodzieżą #MłodzidlaHistorii, a także warsztaty skierowane do Polonii (w tym roku podczas Festiwalu w Gdyni z racji pandemii zorganizowane były on-line). Projekt współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.


photo-dorota-latour.jpg

16 grudnia 2021

O inspiracjach do napisania scenariusza „Zimowego pociągu”, szansach na nakręcenie tego filmu i o historii, którą nam opowie – rozmawiamy ze scenarzystką Dorotą Latour. Jej scenariusz dostał nagrodę główną Akademii Filmowej NNW Warsztatów Scenariuszowych Filmów Fabularnych o tematyce historycznej. Wyróżnienie wręczono podczas gali w Filmotece Narodowej w Warszawie 15 grudnia 2021 r.  Warsztaty trwały kilka miesięcy. W ich trakcie 9 autorów scenariuszy dopracowywało swoje pomysły wraz z zawodowymi konsultantami : Wojciechem Tomczykiem, Dariuszem Gajewskim i Łukaszem M. Maciejewskim.

 • Jak się pani czuje po ogłoszeniu wygranej?

Jestem wzruszona i bardzo wdzięczna, bo te dwa pozostałe nagrodzone scenariusze są znakomite. Wygrać w tak równej stawce to jest wielkie wyróżnienie. Najbardziej jednak cieszę się z tego, że w czasie warsztatów mogliśmy wnikliwie o tych naszych tekstach porozmawiać.

 • Czy uczestnictwo w warsztatach miało wpływ na obecny kształt scenariusza?

Zaczynając warsztaty scenariusz miałam praktycznie gotowy, ale w trakcie spotkań wprowadziłam bardzo dużo zmian. Wydłużyłam scenariusz o jedną czwartą a zmiany zmierzały do tego, żeby był bardziej spójny, bardziej fabularny, żeby było w nim więcej obrazów w mniej słów. Wszystkie uwagi były niesłychanie cenne. Nie było ich tak wiele jak się spodziewałam, ale moim zdaniem w znaczący sposób zmieniły ten tekst i mam nadzieję, poprawiły.

 • Jest pani głównie dokumentalistką. Co dla pani, jako autorki głównie filmów dokumentalnych, było wyzwaniem w napisaniu i wymyśleniu filmu fabularnego?

W dokumencie opieramy się na faktach, dokumentach, prawdziwych osobach. Zależy nam na tym, żeby historia została w miarę wiernie opowiedziana. Oczywiście dokonujemy jakiegoś skrótu, szukamy symboli ale to jednak jest zupełnie inna praca niż w fabule, która polega przede wszystkim na tym, że opowieść wynika z wyobraźni i musi mieć ścisłe dramaturgiczne reguły, co w zasadzie wyklucza ścisłą wierność historii.  W filmie historycznym widać to szczególnie. Dla mnie ta różnica była najbardziej wyraźna i stanowiło to dla mnie wyzwanie

 • Mając za sobą to doświadczenie, czy może pani powiedzieć, który gatunek jest pani teraz bliższy?

Zawsze będę dokumentalistką. Dokument wydaje mi się bliższy, ale uczę się fabuły i chciałabym napisać jeszcze jakiś film fabularny.

 • Skąd pomysł po sięgnięcie po historię polskich uchodźców z czasów Armii Andersa i opowieść o tzw. „dzieciach Andersa”?

To jest historia, którą wymyśliliśmy wspólnie z irańskim reżyserem Khosrowem Sinai.  Dobrze znał historie Polek, które jako sieroty trafiły do Iranu w czasie II wojny światowej (udokumentował w swoim filmie „Zapomniane Requiem” losy Polaków, głównie kobiet i dzieci, uratowanych w 1942 roku, którzy po miesiącach tułaczki na terenie Związku Sowieckiego, które wraz z armią generała Władysława Andersa przedostali się do Persji – przyp. red.). Opierałam się też na dokumentacji, którą zebrałam przygotowując film o kobietach, które były wtedy w Iranie. Mama mojego przyjaciela była tam, jako dziecko. Także znam te opowieści i mogę powiedzieć, że jest to temat, który traktuję bardzo osobiście. Oczywiście spotkanie dwójki bohaterów w pociągu jest fikcyjne, ale wszystko inne jest prawdą. Oparte jest na historiach kilku kobiet, które sama znałam.

 • Jak pani myśli, kiedy film „Zimowy pociąg” będziemy mogli zobaczyć w kinach?

Chciałabym, żeby to nastąpiło za dwa-trzy lata. Obawiam się jednak, że to bardzo trudny pomysł. Wymaga koprodukcji z Iranem, a to trudny partner. Mam jednak nadzieję, że uda nam się zrealizować ten projekt. Ważne, żeby go dokończyć. Kiedy to nastąpi nie jest już tak istotne.

Rozmawiała Monika Tarka-Kilen

Dorota Latour – reżyserka filmów dokumentalnych i spektakli teatralnych, scenarzystka. Absolwentka Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie. Zrealizowała ponad 20 filmów dokumentalnych oraz około 50 programów artystycznych, edukacyjnych i reportaży telewizyjnych.

„Zimowy pociąg” to opowieść o niespełnionej miłości, której tłem są losy polskich uchodźców do Persji w czasie II Wojny Światowej tułających się po świecie z Armią Andersa. Historię uczucia nastoletniego Irańczyka do polskiej sieroty poznajemy w trakcie rozmowy toczącej się po 60 latach od tamtych wydarzeń, w pociągu relacji Wiedeń – Warszawa. Irańczyk jako szesnastolatek w 1942 r. był świadkiem exodusu Polaków, a jasnowłosa Małgorzata była jego pierwszą miłością. Spotkana przypadkiem w pociągu pasażerka okazuje się być jednym z „dzieci Andersa”. Czy jest tamtą Małgorzatą, do której uczucie sprawiło, że Irańczyk z chłopca stał się mężczyzną?


photo-akademia-filmowa.jpg

15 grudnia 2021

Akademia Filmowa Festiwalu NNW zamknęła swój kolejny etap działań. Podczas gali w FINA w Warszawie nagrodzono najlepsze scenariusze warsztatów scenariuszowych filmów fabularnych o tematyce historycznej. Nagrodą dla najlepszego projektu było publiczne czytanie tekstu z udziałem znanych aktorów. Na scenie pojawili się Ewa Dałkowska i pan Henryk Niebudek.

Nagrodę główną przyznano scenariuszowi filmu „Zimowy pociąg”, którego autorką jest Dorota Latour. To opowieść o niespełnionej miłości, której tłem są czasy armii Andersa i historia polskich uchodźców w Persji. Uczucie młodego Irańczyka do polskiej sieroty poznajemy w trakcie rozmowy toczącej się po 60 latach od tamtych wydarzeń, w pociągu relacji Wiedeń – Warszawa. Irańczyk jako szesnastolatek, w 1942 r., był świadkiem exodusu Polaków. Jego pierwszą miłością była jasnowłosa Małgorzata. Spotkana przypadkiem w pociągu pasażerka okazuje się być „dzieckiem Andersa” ale czy jest tamtą Małgorzatą, do której uczucie sprawiło, że Irańczyk z chłopca stał się mężczyzną?

Akademia Filmowa festiwalu NNW przyznała także dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Piotr Krzyżanowski  za „Niedokończony utwór na gitarę” – opowiedziany w formie musicalu dramat biograficzny o Jacku Kaczmarskim; a także Jarosław Majka za „Czekając na wiatr” – opartą na faktach historię żołnierza poakowskiego podziemia, który na rozkaz swojego dowódcy, zostaje funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa. Staje się to jego sposobem walki z komunizmem, w finale bohater dokonuje desperackiego zamachu na Bolesława Bieruta.

„Po kursie filmów dokumentalnych, który zakończył się Pitching Forum i wręczeniem nagród na Festiwalu NNW w Gdyni, teraz zakończyliśmy działania w ramach rozwoju 9 scenariuszy filmów fabularnych” – mówił podczas gali dyrektor Festiwalu NNW Arkadiusz Gołębiewski. Wspominając o „czytaniu scenariusza” – nagrodzie głównej warsztatów filmów fabularnych, zaznaczył, że to ważny moment dla autora projektu. „Czytanie kierowane jest do szerokiego grona producentów filmowych, szefów instytucji państwowych i prywatnych zajmujących się produkcją filmów. Liczymy, że nagrodzonym projektem zainteresuje się strategiczny inwestor i producent a scenariusz jeszcze w przyszłym roku wejdzie w fazę produkcji” – mówi Gołębiewski.

Warto dodać, że na potrzeby gali Akademii, adaptacji teksu ‚Zimowego pociągu” i reżyserii podjął się Grzegorz Pacek. Na scenie zobaczyliśmy znanych aktorów – Ewę Dałkowską i Henryka Niebudkę.

Czytaniu przysłuchiwali się zaproszeni goście : Teresa Brykczyńska – rzecznik prasowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Aleksandra Świerczewska – kierownik Działu Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Aneta Woźniak – Zastępca Dyrektora Centrum Kultury i Historii TVP ds. Kreacji i Produkcji, Klara Piwoni-Cieślińska z Dział Rozwoju Projektów Filmowych Agencji Kreacji Filmu i Serialu TVP S.A., Magdalena Piejko – Zastępca Dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego ds. Upowszechniania, prof. Jan Żaryn – Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego oraz dr Marcin Zarzecki – Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Akademia to naturalny proces rozwoju działalności Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci (NNW), który co roku odbywa się na przełomie września i października w Gdyni. Twórcy wydarzenia już kilka lat temu zaczęli rozwijać około-festiwalową działalność polegająca na profesjonalnym wspieraniu twórców, zarówno zawodowców jak i amatorów, w formie warsztatów, kursów, wykładów itp. W 2021 roku powołano do życia Akademię Filmową Festiwalu NNW, aby wszystkie te działania zintegrować pod wspólnym szyldem i nadać im jeszcze większą skuteczność i dynamikę. Pod szyldem Akademii organizowane są już od 6 lat, w formie Pitching Forum, warsztaty scenariuszowe filmów dokumentalnych, a w tym roku po raz pierwszy zorganizowano warsztaty scenariuszowe filmów fabularnych.

Do pierwszego cyklu tych warsztatów, w formule „od first do final draft”, zakwalifikowano 9 projektów fabularnych, bardzo ciekawych tematycznie. Od komediowej historii o jednej z pierwszych feministek i słynnej kucharce Lucynie Ćwierczakiewiczowej, poprzez film o Kaczmarskim – bardzie czasów „Solidarności” czy  nagrodzonej polsko-perskiej historii miłosnej.

Podczas kilkuetapowych warsztatów (stacjonarnych i on-line) diagnozowano mocne i słabe strony scenariuszy, wskazywano optymalne kierunki rozwoju oraz sugerowano konkretne zmiany i poprawki dramaturgiczne.

Gwarancją wysokiej jakości merytorycznej warsztatów byli twórcy zaproszeni do współpracy filmowcy: Lech Majewski (reżyser), Wojciech Tomczyk (scenarzysta i dramaturg), Dariusz Gajewski (reżyser) i Łukasz M. Maciejewski (scenarzysta).

Akademia jest otwarta zarówno dla początkujących filmowców, stawiających pierwsze kroki w branży, jak i dla dojrzałych twórców, którzy chcieliby skorzystać z konstruktywnego i życzliwego wsparcia przy rozwijaniu swoich nowych pomysłów. Wszystko po to, żeby dać widzom w kinach czy przed telewizorami szansę na spotkanie z bohaterami i opowieścią, która ich nie tylko poruszy, ale także sprawi, że poznają najnowszą historię Polski i zechcą ją zgłębić.

Informacje o naborach projektów filmowych do kolejnych edycji warsztatów, prowadzonych przez Akademię Filmową Festiwalu NNW w roku 2022 bedą dostępne na stronie www.festiwalnnw.pl. Wszelkie pytania w sprawie warsztatów prowadzonych przez Akademię można kierować na adres mailowy: akademia@festiwalnnw.pl .

Organizatorem Akademii Filmowej Festiwalu NNW jest Stowarzyszenie Scena Kultury.

Projekt jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz

dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Partnerami Akademii są:  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Telewizja Polska

oraz Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.